Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Baardman


Latijnse naam

Panurus biarmicus

Engelse naam

Bearded Reedling

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde