Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwartkopmeeuw


Latijnse naam

Ichthyaetus melanocephalus

Engelse naam

Mediterranean Gull

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde