Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kievit


Latijnse naam

Vanellus vanellus

Engelse naam

Northern Lapwing

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde