Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Meerkoet


Latijnse naam

Fulica atra

Engelse naam

Eurasian Coot

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal