Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Smient


Latijnse naam

Mareca penelope

Engelse naam

Eurasian Wigeon

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde