Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Indische Gans


Latijnse naam

Anser indicus

Engelse naam

Bar-headed Goose

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde