Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rotsduif


Latijnse naam

Columba livia

Engelse naam

Rock Dove

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde