111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kleine Canadese Gans (minima)


Latijnse naam

Branta hutchinsii minima

Engelse naam

Cackling Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde