Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Parelduiker


Latijnse naam

Gavia arctica

Engelse naam

Black-throated Loon

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde