Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bonte Vliegenvanger


Latijnse naam

Ficedula hypoleuca

Engelse naam

European Pied Flycatcher

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde