Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kerkuil


Latijnse naam

Tyto alba

Engelse naam

Western Barn Owl

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde