Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kwartelkoning


Latijnse naam

Crex crex

Engelse naam

Corn Crake

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde