111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kwartelkoning


Latijnse naam

Crex crex

Engelse naam

Corn Crake

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde