Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Lepelaar


Latijnse naam

Platalea leucorodia

Engelse naam

Eurasian Spoonbill

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde