111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Lepelaar


Latijnse naam

Platalea leucorodia

Engelse naam

Eurasian Spoonbill

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde