Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Oeverpieper


Latijnse naam

Anthus petrosus

Engelse naam

Eurasian Rock Pipit

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde