Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Duiker spec.


Latijnse naam

Gavia spec.

Engelse naam

Loon spec.

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde