111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Duiker spec.


Latijnse naam

Gavia spec.

Engelse naam

Loon spec.

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde