Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Pijlstaart


Latijnse naam

Anas acuta

Engelse naam

Northern Pintail

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde