Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bergeend


Latijnse naam

Tadorna tadorna

Engelse naam

Common Shelduck

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde