111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bergeend


Latijnse naam

Tadorna tadorna

Engelse naam

Common Shelduck

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde