Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Middelste Zaagbek


Latijnse naam

Mergus serrator

Engelse naam

Red-breasted Merganser

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde