111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Meerkoet


Latijnse naam

Fulica atra

Engelse naam

Eurasian Coot

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal