Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Brilduiker


Latijnse naam

Bucephala clangula

Engelse naam

Common Goldeneye

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde