Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Scholekster


Latijnse naam

Haematopus ostralegus

Engelse naam

Eurasian Oystercatcher

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde