Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kruisbek


Latijnse naam

Loxia curvirostra

Engelse naam

Red Crossbill

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde