Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Pimpelmees


Latijnse naam

Cyanistes caeruleus

Engelse naam

Eurasian Blue Tit

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal