Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Humes Bladkoning


Latijnse naam

Phylloscopus humei

Engelse naam

Hume's Leaf Warbler

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde