111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Siberische Tjiftjaf


Latijnse naam

Phylloscopus collybita tristis

Engelse naam

Siberian Chiffchaff

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde