Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Siberische Tjiftjaf


Latijnse naam

Phylloscopus collybita tristis

Engelse naam

Siberian Chiffchaff

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde