Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Siberische Tjiftjaf


Latijnse naam

Phylloscopus collybita tristis

Engelse naam

Siberian Chiffchaff

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023