Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Gele Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla cinerea

Engelse naam

Grey Wagtail

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde