Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Roodmus


Latijnse naam

Carpodacus erythrinus

Engelse naam

Common Rosefinch

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde