Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kuifleeuwerik


Latijnse naam

Galerida cristata

Engelse naam

Crested Lark

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde