Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Ruigpootbuizerd


Latijnse naam

Buteo lagopus

Engelse naam

Rough-legged Buzzard

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde