111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Manengans


Latijnse naam

Chenonetta jubata

Engelse naam

Maned Duck

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde