Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Blauwborst


Latijnse naam

Luscinia svecica

Engelse naam

Bluethroat

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde