Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rietzanger


Latijnse naam

Acrocephalus schoenobaenus

Engelse naam

Sedge Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal