111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rietzanger


Latijnse naam

Acrocephalus schoenobaenus

Engelse naam

Sedge Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal