Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Wespendief


Latijnse naam

Pernis apivorus

Engelse naam

European Honey Buzzard

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde