Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Ransuil


Latijnse naam

Asio otus

Engelse naam

Long-eared Owl

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde