Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Spotvogel


Latijnse naam

Hippolais icterina

Engelse naam

Icterine Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde