Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Karekiet


Latijnse naam

Acrocephalus arundinaceus

Engelse naam

Great Reed Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde