111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Karekiet


Latijnse naam

Acrocephalus arundinaceus

Engelse naam

Great Reed Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde