Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Roodhalsgans


Latijnse naam

Branta ruficollis

Engelse naam

Red-breasted Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde