Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rode Ibis


Latijnse naam

Eudocimus ruber

Engelse naam

Scarlet Ibis

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde