Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Kuifeend x Tafeleend


Latijnse naam

Aythya fuligula x Aythya ferina

Engelse naam

Tufted Duck x Common Pochard

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde