Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bosuil


Latijnse naam

Strix aluco

Engelse naam

Tawny Owl

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde