111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kuifduiker


Latijnse naam

Podiceps auritus

Engelse naam

Horned Grebe

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde