Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kleine Plevier


Latijnse naam

Charadrius dubius

Engelse naam

Little Ringed Plover

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde