Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Vuurgoudhaan


Latijnse naam

Regulus ignicapilla

Engelse naam

Common Firecrest

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde