Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Witte Kwikstaart (spec)


Latijnse naam

Motacilla alba

Engelse naam

White Wagtail

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde