Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Casarca


Latijnse naam

Tadorna ferruginea

Engelse naam

Ruddy Shelduck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde