111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Casarca


Latijnse naam

Tadorna ferruginea

Engelse naam

Ruddy Shelduck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde