Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Roodkeelduiker


Latijnse naam

Gavia stellata

Engelse naam

Red-throated Loon

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde