Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kleine Bonte Specht


Latijnse naam

Dryobates minor

Engelse naam

Lesser Spotted Woodpecker

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde