Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Steenloper


Latijnse naam

Arenaria interpres

Engelse naam

Ruddy Turnstone

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023