Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Watersnip


Latijnse naam

Gallinago gallinago

Engelse naam

Common Snipe

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde